Mediaset: Cda non ammette al voto Simon - Economia