Borsa:Europa frena,Milano ultima (-0,8%) - Economia