Borsa: timori dazi e Hong Kong pesano su Europa, Milano -1% - Economia