Borsa Milano vivace, bene Prysmian e Stm - Economia