Borsa: Milano accelera (+0,8%), bene Stm - Economia