Borsa: Europa positiva dopo Pil Germania - Economia