Borsa: Europa giù dopo Google su Huawei - Economia