Borsa: Europa cala,meglio Milano (-1,1%) - Economia